Şeyma Çavuşoğlu

Ankara Üniversitesi Psikoloji Lisans ve Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji  Yüksek Lisans eğitimlerini tamamlayan Şeyma Çavuşoğlu; Stratejik Terapi, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (Cetad) Onaylı Cinsel Terapi, Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Terapisi (EMDR)  1. Düzey ve 2. Düzey, Baş Ağrısı ve EMDR, Çözüm Odaklı Terapi, Sanat Terapisi, Oyun Terapisi, Gottman Çift terapisi, ICC Onaylı Koçluk Eğitimleri Sertifikasına sahiptir.

Şirketlerde kurumsal ve performans danışmanlığı, eğitim, E – Öğrenme çalışmaları yaptı. Çeşitli proje ve danışmanlık merkezlerinde uzman eğitimleri organizasyonları ve iş yerlerinde yetişkinlere bireysel danışmanlık hizmeti verdi.

Çalıştığı konular arasında; Kaygı bozuklukları, duygu kontrolü,  performans geliştirme, yeme davranışı, iş hayatı, duygusal zeka yer almaktadır.

Yurtiçi ve yurt dışı çeşitli dergilerde yayınları bulunan Şeyma Çavuşoğlu, Elpis’te İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programları kapsamında verilen Bireysel Danışmanlık Hizmetlerini ve Eğitim çalışmalarını yürütmektedir.