Özge Yüksel

Lisans eğitimini başarı bursu kapsamında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde alan Özge Yüksel, psikoloji bölümünü 2011 yılında bölüm birinciliği ile tamamladı. Aynı üniversitede Felsefe bölümü çift anadal programını da başarıyla bitirdi. Ardından Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kabul edilerek 2013 yılında klinik psikoloji alanında uzmanlığını aldı. Halen Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programına devam etmektedir. 

Okan Üniversitesi psikolojik danışmanlık merkezinde klinik psikolog olarak üniversite öğrencileriyle çalıştı. Eğitimleri sırasında Psikodinamik Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapi (BDT) eğitimi ve süpervizyonları almakla beraber, Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimini tamamladı. Çeşitli danışmanlık merkezlerinde yetişkinlerle bireysel terapi uygulamalarına ve yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak üniversitelerde ders vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda Psikososyal Dayanışma Ağı kapsamında travmatik etkilere sahip toplumsal olaylardan etkilenen kişilere hizmet vermektedir. 

Kuramsal dergilerde ve uluslararası indekslerde taranan dergilerde çalışmaları yayımlanmış olmakla birlikte, çeşitli dergilerde yayın kurulu üyeliği ve çevirdiği kitaplar bulunmaktadır. Çalışma alanları arasında depresyon, kaygı bozuklukları, kronik yaşam sorunları, ilişki problemleri, kişilik bozuklukları, travma ve yas psikolojisi yer almaktadır.

Klinik Psikolog Özge Yüksel, Elpis’te İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programları kapsamında, ihtiyaç duyulduğunda, Klinik Psikoloji alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.