Gülay Altuntaş

2007 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi süresince Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Okulunda ve Maltepe Üniversitesi Başıbüyük ve Büyükbakkalköy Sosyo Ekonomik, Kültürel Çevre Araştırması’nda staj yaptı. 2010 yılında Maltepe Üniversitesi’nde Klinik-Adli Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2007 yılı itibariyle rehabilitasyon merkezinde ve çeşitli hastanelerde psikolog olarak görev aldı. Depresyon, panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi alanlarda psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. 

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R testi uygulama eğitimini tamamladı. EMDI I. düzey eğitimini tamamladı. IFTI Psikoterapi’de, 5 yıl süren Aile ve Çocuk Terapisi eğitimi aldı. CBT Istanbul’dan Kogniftif Terapi Eğitim Sertifikası’nı aldı. Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde verilen Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi eğitimlerini tamamladı ve uygulayıcı sertifikasını aldı. 300 saat süren Masterson Terapist programından Masterson Terapist sertifikasını aldı. 1000 saat süren Bütüncül Psikoterapi eğitimi aldı. 120 saat süren Hipnoz Derneği İstanbul’dan hipnoz eğimi aldı. ÇADEM Psikoloji’den Terapi Odasında Mesleki Yeterlilik Kazandırma ve Süpervizyon eğitimi aldı. Psikoloji Organizasyonları ve Eğitimleri Merkezi’nde verilen Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Ruh Sağlığı Eğitimi ve Süpervizyon eğitimi aldı. Bilişsel Varoluş Terapisi ve Uygulamaları eğitimi aldı. 450 saat süren Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitim Sertifikası aldı. T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı hukuk ve ceza mahkemelerinde adli bilirkişi olarak görev yapmaktadır. 

Klinik Psikolog Gülay Altuntaş, Elpis’te İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programları kapsamında, ihtiyaç duyulduğunda, Klinik Psikoloji ve Projektif Testlerin alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.