Elif Yaman

2014 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Elif YAMAN, lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

2014 yılı itibariyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na  bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde psikolog olarak görev aldı. Bunun yanı sıra, Kadın Dayanışma Vakfı'nda gönüllü psikolog olarak çalışmalarda bulundu. Bu süreçte, şiddete maruz kalan kadınlara psikososyal destek sundu. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kabul aldı. Program kapsamında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 1 yıl süreyle stajyer klinik psikolog olarak görev aldı. Görev süresince, bir çok danışana süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti verdi. Uzmanlık tezi kapsamında, 'Politik Şiddet Olayları Sonrasında Psikolojik Tepki, Olayların Algılanma ve Anlamlandırılma Süreçlerinin Araştırılması' başlıklı araştırmayı yapmaktadır.

Öncelikli çalışma alanları arasında, hassas gruplara yönelik psikoterapi, travma, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı bozuklukları gelmektedir. Klinik çalışmalarında psikodinamik psikoterapi ilkelerinden yararlanmaktadır.

Klinik Psikolog Elif YAMAN, Elpis’te İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programları kapsamında yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık hizmetini vermektedir.