Duygu Kaya

2008 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Dışkapı SSK Hastanesi, Atatürk Çocuk Yuvası ve Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda staj yaptı. İlişkide Farkındalık Ölçeği (İFÖ): Geçerlik ve Güvenirlik çalışması konulu lisans tezi 2. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’nde ve 23. EFPSA Almanya Kongresi’nde poster bildiri sunumuna kabul edildi.

2008 yılı itibariyle çeşitli özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde psikolog olarak görev aldı. Bu süreçte engelli çocukların davranış sağaltımına destek sağladı, engelli çocukların ailelerine yönelik danışmanlık, eğitim ve seminerler verdi. 2014 yılında İstanbul Arel Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Özel bir hastanede 3 yıl depresyon, panik bozukluk, sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi alanlarda psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra özel bir fizik tedavi hastanesinde psikosomatik özellikteki hastalarla çalışmalarına devam etti.

Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen MMPI testi uygulama eğitimini tamamladı. EMDR I. Düzey eğitimini tamamladı. CBT Istanbul’dan Kognitif Terapi Eğitim Sertifikası’nı aldı. Yarı burslu olarak Imago Çift Terapisi Eğitimi’ne katıldı. Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde verilen Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi eğitimlerini tamamladı ve uygulayıcı sertifikasını aldı. Sağlık Bakanlığının, Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları sınavını başarı ile tamamlayarak psikolojinin tıbbi uygulamalarında görev almaya hak kazandı. T.C. Adalet Bakanlığı’na bağlı hukuk ve ceza mahkemelerinde adli bilirkişi olarak görev yapmaktadır.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi ve psikanalitik psikoloji alanında eğitim almaya başladı. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel kongre ve dergilerde yayını vardır. Rorschach ve Projektif Testler Derneği üyesidir.

Uzman Psikolog Duygu Kaya, Elpis’te, İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programı kapsamında verilen Klinik Danışmanlık hizmetlerinin, eğitim, organizasyon ve süpervizörlüğünü yapmaktadır.