Berceste Şeber

2015 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Berceste ŞEBER, lisans eğitimi sırasında Fransız Lape Hastane’sinde staj yaptı. Psikoloji lisans eğitiminin hemen ardından Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul aldı. Yüksek lisansının ilk senesinde Kozyatağı Acıbadem Hastanesi’nde görev aldı. İkinci senesinde ise yüksek lisans programı kapsamında 1 sene boyunca Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi’nde stajyer klinik psikolog olarak çalıştı. Bu süreç içinde süpervizyon eşliğinde bir çok danışana psikoterapi hizmeti verdi. Uzmanlık tezi kapsamında ‘Çok Boyutlu Mükemmeliyetçiliğin Bireysel Spor Yapan Profesyonel Atletler Arasında Spor Performansı ve Yarışma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkinin Öz Yeterlilik Aracılığıyla İncelenmesi’ başlıklı araştırmayı tamamladı. Aynı süre zarfında, Türkiye Tenis Federasyonu’nda, 14-18 yaş aralığında olan tenisçiler ile çalışmak üzere, spor psikoloğu olarak görev almaya başladı. 

2017 senesinde, yüksek lisansını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde Spor Psikolojisi alanında çalışmak üzere Spor Yönetim Bilimleri doktora programına kabul edildi.  Klinik çalışmalarında bilişsel davranışçı terapi ekolünün ilkelerinden yararlanmaktadır. Öncelikli alanları arasında ise depresyon, kaygı bozuklukları ve performans geliştirme yer almaktadır.

Uzman Klinik Psikolog Berceste ŞEBER, Elpis’te İş Yeri Temelli Psikososyal Destek Programları kapsamında yetişkinlere yönelik bireysel danışmanlık hizmetini vermektedir.